Individuální přístup + kombinace metod = Terapie šitá na míru

 

 IMG 5073

Cíle terapie

Mým cílem je najít příčinu obtíží a ukázat klientovi cestu, jak se ke svému tělu chovat a jakým pohybům se vyvarovat. Základem je diagnostika- tedy zjištění příčin bolesti, špatného držení těla a návyků, které obtíže způsobují či prohlubují. Cílem je odstranění těchto špatných návyků a normalizace struktur. Tyto dva body jsou pro zlepšení obtíží zásadní. Je nutné myslet i na to, že naše tělo má velikou kompenzační schopnost, z čehož plynou výhody i nevýhody. Příčinu obtíží tak mnohdy není snadné hned objevit a klient se musí, pro větší úspěch, naučit vnímat své tělo.

 

„Pomáhám klientům nalézt správnou cestu ke zdraví a pohodě.“

 Průběh terapie

IMG 5075Terapii zahajuji nahřátím infračerveným světlem či horkou rolkou. Následuje terapeutická masáž- práce s kůží, podkožím, vazivem a svaly. Za velmi důležité pokládám protažení fascií (obal svalu), protože právě tento obal má velký význam na funkci svalu. Dalším důležitým bodem pro mě je rovnováha mezi svalovými skupinami, tedy odstranění svalových dysbalancí . Po protažení zkrácených svalů následuje posílení oslabených svalů, jak za pomoci fyzioterapeutických postupů, tak analytického posilování. Ovlivňuji samotný problematický segment a jeho okolí, následně pracuji na normalizaci struktur vzdálenějších, kde jsem zpozorovala určitou odlišnost v postavení či pohybu (ať rozmasírováním, protažením nebo posílením svalu), která vede ke špatným pohybovým stereotypům.

Pro správnou a plnou funkci svalů je také důležité správné postavení kloubů, které provádím za pomoci šetrné Dornovi metody a pomocí mobilizace a manipulace kloubů. Za stěžejní považuji také posturální stabilitu a stabilizace (stabilitu při chůzi). Pokud není naše tělo dobře stabilizované, může dojít k pádu a následným úrazům. Dobrá posturální stabilizace je tedy důležité pro prevenci úrazů.

Při terapii myslím i na úzkou souvislost těla a duše. Prožívané emoce velmi ovlivňují naše tělo. Vezmeme si za příklad vystresované lidi. Jejich problém není pouze stresová situaci, ale i reakce na ni- svěšená předsunutá ramena, hlava vsazená mezi ramena a zkrácený dech- to není ideální postavení pro správné fungování naší pohybové soustavy a správné fungování orgánů. Svaly se zkracují a táhnou kosti včetně obratlů do nesprávného postavení. Fyzioterapeut musí většinou být i psychoterapeutem (nebo s psychoterapeutem spolupracovat), aby dospěl požadovaného zlepšení. 

 

Příklad mých postupů

Vezměme si za příklad nestejnou délkou dolních končetin. Na délku dolních končetin se zaměřuje Dornova metoda, která klouby usazuje na své místo za pomoci aproximace (stlačení). Dolní končetina však může mít více příčin zkrácení. Problém může být v jednotlivých kloubech, ale její délka je ovlivněna i svaly, které když jsou zkrácené, tak můžou kosti táhnout do špatného postavení. Vliv na délku končetin může mít i skloubení křížové kosti a pánve a bederní páteř, proto vždy kombinuji veškeré techniky a metody, které ovládám, aby došlo k ovlivnění problematických partií, které mohou daný problém způsobit. Jeden přístup by mohl být nedostatečný.