• svalová síla

 • plný rozsah pohybu

 • svalové protažení

 • správné držení těla

Fyzioterapie je část rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového aparátu. Součástí kvalitní rehabilitace je mezioborové propojení především s medicínskými obory (pokud máte nějaké lékařské zprávy, určitě je vezměte s sebou na první návštěvu). Fyzioterapie je určená pro lidi po operacích, po úrazech, pro lidi mající určité onemocnění i jako prevence pohybových poruch, proto je určená pro každého.

individualni_fyzioterapie

 

Nejčastější indikací k fyzioterapii:

 • Akutní a chronické bolestivé stavy
 • Bolesti zad a kloubů
 • Bolesti hlavy
 • Neurologická onemocnění
 • Poúrazové stavy
 • Pooperační stavy
 • Asymetrické (vadné) držení těla
 • Kompenzace při sportu

 

Individuální fyzioterapie zahrnuje (po kineziologickém rozboru, který je základem) práci s měkkými tkáněmi (kůže, podkoží, fascie, svaly), kloubní mobilizace a manipulace a odstranění svalových dysbalancí. Součástí je také detekce nesprávných pohybových stereotypů a jejich náprava, včetně pracovní ergonomie a doporučení cviků určených k autoterapii, aby si každý jedinec mohl pomáhat sám- pomůžu Vám s tím, jak pečovat o své tělo a čemu se vyvarovat, aby nedošlo k prohloubení obtíží.

 

Fyzioterapeutické postupy, které nejvíce používám:

 • Techniky měkkých tkání dle Lewita
 • Mobilizace a manipulace kloubů dle Lewita a Rychlíkové
 • Svalové protažení dle Jandy
 • PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitaci) – relaxační a facilitací techniky
 • Senzomotorická stimulace dle Jandy
 • Posturální terapii dle Raševa

K terapii využívám i principy PIR (postizometrická relaxace) a AEK (agisticko- excentrická kontrakce). Stavím na vlastních zkušenostech s klienty a využívám všechny znalosti ze studia fyzioterapie a odborných kurzů, kterých jsem se účastnila.