IMG 4826

Posturomed byl vyvinut v roce 1993 MUDr. Raševem ve spolupráci s firmou Haider Bioswing v Německu. Posturomed je neuro-orthopedická cvičební pomůcka. Plošina nejdříve sloužila pouze k terapeutickým účelům (k ovlivnění posturální stabilizace), později se začala využívat i pro diagnostiku.

Posturomed se skládá z plošiny 80x80 cm, která je v každém rohu zavěšena na dvou pružných závěsech. Při změně těžiště jedince stojícího na Posturomedu dojde k rozkmitání plošiny. Dle Raševa (1995) po výchylce na jednu stranu následuje výchylka plochy na druhou stranu. Tato druhá výchylka je tlumena přesně na polovinu první výchylky. Při každém výkmitu plochy je zde tedy definována tendence k ustálení plochy.