Vytisknout

Dornova metoda patří mezi šetrné metody efektivního navrácení obratlů a ostatních kloubů na svá místa. Díky ovlivnění postavení obratlů působí i na další orgány, která jsou inervovány nervem, nacházejícím se v blízkosti ošetřovaného obratle.

posterior shoulder dislocation 007

Jedná se o poměrně nový způsob ošetření, který objevil Dieter Dorn, když měl sám problémy s páteří. Výhodou této metody je nenáročná aktivní účast klienta, což činí z této metody úžasný způsob ošetření. Terapeut aplikující tuto metodu by měl být dobře znalý anatomie a kineziologie.

Na začátku terapie dochází k ošetření centra obtíží, následuje postupné ošetření celého těla. Nedoporučuje se napravovat všechny obratle a všechny klouby naráz, protože by mohla nastat značná reakce organismu, který byl po dlouhá léta zvyklý na určité postavení, ze kterého bychom ho vyvedli, proto změny musí přijít pomalu, aby se tělo stihlo přizpůsobit. Po prvním ošetření může dojít ke chvilkovému zhoršení stavu (pocit nestability a závratí, díky ovlivnění kloubů). Organismus se tak chvilkově může bránit změně. 

 Zásadním bodem Dornovy metody je délka dolních končetin, která se kontroluje při každé terapii hned několikrát. Pokud tělo nemá pevný základ, nedokážeme ani výše uložené části opěrného systému udržet ve správné pozici. Díky rozdílné délce dolních končetin se mění sklon pánve, který může zapříčinit změny postavení páteře, vysunutí obratlů, tlak na míšní nervy, bolesti hlavy atd.

 

Princip Dornovy metody:

 

Indikace:

 

Kontraindikace: