Kineziologické vyšetření je soubor diagnostických postupů, které fyzioterapeut využívá ke stanovení fyzioterapeutické diagnózy. Na základě diagnózy se vytváří terapeutický plán.

Vyšetření začíná odebráním anamnézy klienta (informace o subjektivních obtížích, o dosavadním zdravotním stavu- nemoci, úrazy, operace, pády, o pracovní náplni klienta a jeho sportovních činnostech, atd). 

IMG 5061

 

Vlastní kineziologické vyšetření je následně cíleno na vyšetření pohybového aparátu klienta za pomoci aspekce (zraku), palpace (hmatu), auskultace (sluchu) a fyzioterapeutických pomůcek. Hodnotím celkové držení těla, měkké tkáně, pohybové stereotypy, rozsahy aktivních a pasivních pohybů v jednotlivých kloubech, kloubní pohyblivost, svalovou sílu, svalové ochabnutí a svalové zkrácení, orientační neurologické vyšetření a speciální ortopedické testy.

Cílem kineziologického vyšetření je odhalení problémových míst, na které se při terapii zaměřuji, proto ho považuji za velmi důležitý a nezbytný pro úspěch cílené terapie. Společně s klientem stanovujeme cíl terapie a krátkodobý a dlouhodobý terapeutický plán.